Hur en ortoptist kan hjälpa ditt barn

21 februari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Hur en ortoptist kan hjälpa ditt barn

Om ditt barn har svårt att läsa, skriva eller förstå omgivningen kan det vara en synstörning. En ortoptist är en ögonläkare som specialiserat sig på att diagnostisera och behandla dessa typer av synproblem hos barn med övningar och behandlingar som är skräddarsydda för en individs tillstånd. Detta kan bidra till att förbättra rörelse, samordning och binokulär syn för att de ska kunna göra framgångsrika akademiska framsteg. Som förälder kan det vara överväldigande att inte bara upptäcka att ditt barn kan ha synproblem utan också veta vilken typ av specialist du behöver för dem. Låt oss utforska hur du bäst kan avgöra om ditt barn behöver hjälp av en ortoptist och hur deras hjälp kan göra hela skillnaden.

En ortoptist kan göra en omfattande bedömning av ditt barns syn och avgöra om barnets synförmåga är nedsatt. Detta inkluderar tester som ögonmuskelrörelse, ögonriktning och koordination. Om resultaten visar några avvikelser kan en ortoptist skapa en behandlingsplan för att förbättra ditt barns syn. Deras behandlingar innehåller också aktiviteter, övningar och strategier för att stödja ditt barns utveckling.

ortoptist

Ger en specialiserad synterapi

Ortoptister är också skickliga på att ge specialiserad synterapi. Genom att använda en rad aktiviteter och övningar för att förbättra ögonkoordinationen, spårningsförmågan, fokuseringsförmågan och binokulär syn (att använda båda ögonen tillsammans). Denna intervention kan hjälpa barn med synnedsättning att utveckla de färdigheter de behöver för att läsa, skriva och förstå sin omgivning.

Vid en ortoptistkonsultation kan föräldrarna förvänta sig att bli lyssnade på och få tillgång till all nödvändig information om sitt barns tillstånd. En ortoptist kommer att ge detaljerad feedback om diagnos och behandlingsplaner samt ge råd om hur du bäst kan stödja ditt barn under dess utveckling.

Om du är orolig för att ditt barn kan ha en synnedsättning kan en ortoptist ge dig den vägledning och hjälp som krävs för att hjälpa barnet att nå sin fulla potential.

Fler nyheter