Har du lastpallar att sälja?

02 maj 2022 patrick pettersson

editorial

De flesta företag får in mängder av lastpallar på lagret, och det är inte säkert att alla ska levereras ut igen. Får du många över, så sälj dem och låt dem inte ligga och skräpa på lagret. På många företag kan det vara hektiskt och stökigt. Man bör rensa upp bland kartong, plast och bråte, sälja lastpallar och avlägsna brännbart material från golvet. 

Lastpallar av trä som inte används, kommer till bättre nytta någon annanstans, så det är en smart idé att skicka dem vidare till ett pallföretag. Man kan till exempel anmäla sig till en pool för avräkning av lastpallar. Du ringer dit både när du behöver pallar och när du vill bli av med dem. Då och då faktureras du mellanskillnaden, eller så får du ett pallsaldo tillgodo. 

Lastpallar är praktiska

Pallen är fylld med varor, och vid leverans plastas den in så att godset hålls på plats. För farligt gods använder man EUR-pallar som håller särskilt hög kvalitet. Annars duger det med vanliga pallar. Det finns också halvpallar, som är hälften så stora, och så finns det engångspallar av enkelt slag.

Du lastar lätt med gaffeltruck, som passar precis i hålen under pallen, och det ger en smidig lagerhantering. Man kan faktiskt inte leva utan pallar på ett större företag, och därför måste man ha tillräckligt många hemma, så att man kan göra småleveranser också. 

 

lastpallar

Pallar i gott skick

Får du in pallar fyllda av småflaskor och dunkar, kanske du levererar ut mycket mindre mängder till varje kund. Troligen köper kunden i småportioner tillsammans med andra varor. Anmäl dig till en pool för lastpallar, så får du in ett antal halvpallar vid behov. 

Dåliga pallar ska kasseras och inte skickas vidare. Därför kollas alla pallar som kommer till poolen. De som är murkna eller har lösa spikar får inte användas mer.

Fler nyheter