Ventilationskontroll – ett viktigt arbete

09 mars 2022 Lily Hansen

editorial

Genom att använda sig av ett bra bolag som utför ventilationskontroller är det mycket som kan göras i förberedande syfte. De ser till att den luft man andas är tillfredsställande och följer Boverkets normer. Det bidrar i sin tur till att man andas in luft som ger syre och säkerställer att kroppen får en bättre arbetsmiljö. Ja, det är inte bara människan i sig som behöver en bra arbetsmiljö. Alla celler och organ som finns i kroppen behöver det lika väl.

Syre är livet 

Med en ventilationskontroll är det lättare att hålla en syrenivå som underlättar för kroppen. Med rätt mängd syre slipper man besvär som illamående, yrsel och till och med huvudvärk. Det är därför lätt att förstå hur viktigt det är att ha rätt sorts ventilation. En norm är att man kollar upp det på så kallade OVK-besiktningar som sker vart tredje eller vart femte år beroende på lokalen. En OVK-besiktning är det lag på att man ska utföra, så det går inte att smita undan det på något sätt. 

Ventilationskontroller som utförs regelbundet kan med andra ord underlätta för alla som jobbar eller vistas i lokalen. Det skapar en bättre miljö att vara i under de timmar på dygnet man ska arbeta eller gå i skola.

 

ventilationskontroll

 

Ventilationskontroll – enligt Boverket

Det är viktigt att se till att det inte sprids föroreningar genom ventilationen. Ventilationssystemet ska fungera som det är tänkt och det ska finnas lättillgängliga instruktionsböcker. Det finns gällande föreskrifter som är till för att följas. Dessa beskriver funktion och egenskaper hos ventilationen. En annan sak som är viktig att tänka på är om det går att göra något åt energihushållningen. 

Det får inte innebära någon försämring av rådande klimat inomhus vid en förändring av hushållningen av energi. Snarare är det en fördel om klimatet inomhus samtidigt kan förbättras en aning.

Fler nyheter