Certifierad brunnsborrare i Örebro

19 april 2023 Julia Zsiga

BorrWik’s Brunns och Energiborrning AB är ett certifierat och erfaret företag inom brunnsborrning och geoenergi. Genom samarbeten och kontinuerlig fortbildning säkerställer de kvaliteten på sina tjänster och utför även större projekt för bland annat skolor och industriföretag.

Företagets bakgrund och erfarenhet

BorrWik’s Brunns och Energiborrning AB har lång yrkeserfarenhet inom brunnsborrning och energiborrning. Företaget ägs och drivs av Uno Törnqvist, som har skapat ett starkt kontaktnät inom branschen. Genom väl fungerande samarbeten med andra borrföretag kan de hantera både mindre och större projekt, som geoenergianläggningar för skolor, hyresfastigheter och industriföretag.

image

För att säkerställa kvaliteten på sina tjänster är BorrWik’s Brunns och Energiborrning AB anslutna till Avanti, som har erfarenhet av brunnsborrning sedan 1970-talet. Genom Avanti får de kontinuerlig fortbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra Avanti-borrare.

Certifiering och kvalitetsgaranti

BorrWik’s Brunns och Energiborrning AB är certifierade brunnsborrare i Västmanland och Örebro län, vilket innebär att de arbetar efter en ledningsmanual och alltid har minst en certifierad brunnsborrare på plats vid borriggen. Detta enligt de krav som RISE och många kommuner ställer idag för att säkerställa att arbetet utförs på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt för kunden.

Fördelar för privatpersoner

För privatpersoner som funderar på att anlita en brunnsborrare innebär det att välja BorrWik’s Brunns och Energiborrning AB ger en trygghet och kvalitetssäkring. Deras certifiering och samarbete med Avanti garanterar att de följer branschens bästa praxis och att de är uppdaterade om de senaste teknikerna och metoderna inom brunnsborrning och geoenergi.

Sammanfattning

BorrWik’s Brunns och Energiborrning AB är en certifierad och pålitlig aktör inom brunnsborrning och geoenergi i Örebro och Västmanland. Med en lång erfarenhet, väl fungerande samarbeten och kontinuerlig fortbildning kan kunder känna sig trygga i att de får ett professionellt och kvalitetssäkrat arbete utfört på ett säkert och tryggt och säkert sätt.

Läs mer på: http://www.borrwik.se/

Fler nyheter