Vägmarkeringar finns där för att hjälpa

20 juni 2022 william eriksson

editorial

Varje dag finns de där och lyser upp. Ibland syns de inte men alltid finns de där och stöttar. Vägmarkeringar är ett måste för att det ska kunna vara ordning omkring oss. Alla förhåller sig till dem, ofta omedvetet.

Många tänker att vägmarkeringar endast finns till för att varna. Eller för att uppmärksamma något. Men de finns också till för att underhålla. Många anlitar experter för att måla linjer och banmarkeringar för att till exempel få en mer spännande skolgård. En skolgård som kan locka till många roliga spel och lekar.

Informationer som når ut

Några som har koll på markeringar och vad som passar på olika områden eller hur det går att göra något säkrare är https://www.svevia.se/vagmarkering. Här går det att få råd av specialister som arbetat länge med dessa typer av arbetsuppgifter. Tillsammans med kunden tittar de på behovet av markeringar, de hittar anpassade lösningar och kommer med kostnadsförslag. Självklart ger de garanti på utfört arbete.

De utför:

– Olika väglinjemålningar i alla miljöer 

– Parkeringsrutor

– Siffror & symboler

– Frisikts- och funktionsmätning

– Temporära markeringar

– Fräsning av räfflor

– Borttagning av linjer och markeringar

– Försäljning av termoplast

 

vägmarkeringar

 

Vad används till vägmarkeringar

Dessa specialister är ledande på drift och underhåll och är ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. De har specialiserat sig på att ta hand om vägar och infrastruktur. Med hög service är de en trygg partner och från första kontakt till färdigt uppdrag, underlättar de för kunder. Framgången ligger i deras sätt att kunna rekrytera, behålla, engagera och utveckla sina medarbetare. Här gäller jämställdhet och mångfald vilket bidrar till att projekten blir framgångsrika. Det betyder att de kan erbjuda sina kunder produkter och tjänster till hög kvalitet men till en lägre kostnad.

Fabriken där den vita termoplasten tillverkas ligger i Linköping. Termoplasten används för att utföra vägmarkeringar både i Sverige och i övriga Europa.

Fler nyheter