Ledarskapsutbildning för bra chefskap hela arbetslivet

27 juni 2022 jonas olsson

Många menar att en bra chef är född till att vara ledare. Det är inte riktigt sant. Självklart har människor olika typer av begåvningar, där bra ledarskap kan vara en sorts begåvning. Men ingen är fullärd från början. Om du själv känner att du är satt på en chefsposition men har svårigheter att ta dig an ledarskapet, kan en ledarskapsutbildning vara en bra lösning.

Om du har befogenhet kan du naturligtvis själv boka in en plats på en bra ledarskapsutbildning. Och om du har någon över dig kan du begära att få det. Du ska inte se det som att visa upp svaghetstecken, att be om vidareutbildning. Tvärtom är det ett tecken på att du tar ditt jobb på allvar.

Chefer är inte automatiskt bra ledare

Många chefer blir tillsatta för att de har rätt CV för positionen. Men ett CV kan aldrig visa vilka personliga egenskaper en person har, hur det än är formulerat. Att vara bra på att uttrycka sig i skriven text är till exempel ingen garant för att kunna läsa av medarbetare sociala samspel.

Och det är också en viktig del av ett bra ledarskap. Att kunna analysera personalgruppen, och vidta åtgärder som kan stärka och förbättra deras samarbete. Sådant och mycker mer får du lära dig under en ledarskapsutbildning.

 

ledarskapsutbildning

 

Vidareutbildning behövs hela arbetslivet

I dag är arbetsmarknaden dessutom en ständigt föränderlig plats. Bara för att du har bra erfarenheter av att leda personalgrupper tidigare i arbetslivet, är det inte säkert att dina kunskaper är applicerbara på den arbetsplats där du jobbar just nu. Det kan ha hänt mycket i en företagskultur på bara några få år.

Vidareutbildning är alltså något som är viktigt att få kontinuerligt under hela arbetslivet. Det gäller inte minst i viktiga chefspositioner. Självklart förtjänar företaget bra chefer. Det kan ni se till att ni har också, med hjälp av kurser i ledarskap. 

Fler nyheter