Advokat specialiserad på migrationsrätt i Göteborg

19 maj 2021 jonas olsson

Det händer tyvärr att man på grund av krig, förföljelse och risk för sitt liv kan bli tvungen att fly och söka sig till ett annat land, för att där starta ett nytt liv. Sverige har skrivit på FN:s flyktingkonvention, vilket innebär att man som individ på flykt från ett annat land har rätt att ansöka om asyl och får sin sak prövad.

Saker som kan ligga till grund för asyl är förföljelse på grund av ras, kön, sexuell läggning, nationalitet, religion eller politiska åsikter, med mera. Det går att lämna in en asylansökan redan vid gränsen, men vanligt är att man göra det på något av Migrationsverkets kontor. Som asylsökande har man ofta rätt till ett offentligt biträde, och har då möjlighet att kostnadsfritt få hjälp av en advokat med asylansökan. 

 

 

Vad gäller om man gifter sig med någon utanför EU?

Kommer man från ett land utanför EU och vill flytta till sin familj eller andra anhöriga i Sverige måste man ansöka om uppehållstillstånd och få det beviljat innan man åker in i landet. Detta gäller även svenska medborgare som är födda i Sverige och som har gift sig med någon från ett land utanför EU. Det finns även särskilda regler för om man har blivit erbjuden ett arbete i Sverige. Då måste man ansöka om ett arbetstillstånd och även först få det beviljat, innan man kan resa in i landet.

Regler och lagar gällande asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd ändras ofta och det kan vara svårt att veta vad som gäller, men även hur man ska tolka lagen. Särskilt svårt kan det vara för den som inte kan svenska. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en advokat som är expert på Migrationsrätt i Göteborg, såsom https://advokatfirmanop.se/sv. Då ökar chansen att ansökan får ett positivt utslag.

Fler nyheter