Säkerställ att du får avsättning till tjänstepension även om du blir sjukskriven eller tar ut föräldraledighet

01 september 2021 Cecilia Olsson

De allra flesta som arbetar i Sverige har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren, till skillnad från den allmänna pensionen som kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Det är väldigt vanligt att man tänker att pensionen ligger så långt fram i tiden att det inte är värt att lägga tid på den när man är ung, men det kan verkligen löna sig att hålla koll på den även i unga år. Det är till exempel väldigt klokt att kontrollera om arbetsgivaren betalar tjänstepension. 

Kontrollera vad som gäller på arbetsplatsen

Det är nämligen inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, även om majoriteten gör det. Om man jobbar inom kommun, region eller statligt så finns det alltid tjänstepension. Hos privata arbetsgivare är det däremot inte lika självklart. Eftersom man kan förlora mycket pengar på om arbetsgivaren inte avsätter till tjänstepension så är det bäst att kontrollera om det går att få tjänstepension, annars gör man klokast i att starta ett eget pensionssparande.

Tjänstepensionen kan också se olika ut beroende på var man är anställd. Den bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund. Eller direkt mellan arbetsgivare och de anställda på företaget. 

Försäkringar som garanterar avsättning till tjänstepension

Det är också viktigt att se till så att pensionspremien betalas in även under perioder då man inte kan arbeta. Det kan till exempel handla om att man blir sjukskriven eller att man tar ut föräldraledighet. När man blir sjuk eller föräldraledig så betalar sällan arbetsgivare premier till tjänstepensionen. Då finns det istället försäkringar som gör det. Afa Försäkring erbjuder premiebefrielseförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring. Det innebär att de betalar in pensionspremien under tiden man får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och så vidare. 

www.afaforsakring.se kan man läsa mer om försäkringarna som gör att avsättningen till tjänstepensionen inte blir pausad så länge man har anställning. 

Fler nyheter