Klottersanering i Malmö som inte skadar fasaden

Klotter är något som kan dyka upp lite här och var, från att det täcker stora delar av en fasad till mindre klotter på lyktstolpar. Klotter är sällan vackert och kan förstöra intrycket av ett helt område. Det är dock inte så lätt att stoppa klottrare eftersom de ofta slår till tider på dygnet då det inte rör sig speciellt mycket folk ute och väljer ofta platser där det inte finns speciellt mycket uppsikt. 

Det är sällan en bra idé att klottersanera utan tidigare erfarenhet 

Som tur är går det att sanera klotter för att återigen få en ren fasad. Det är också klokt att lägga på ett klotterskydd som skyddar fasaden och underlättar sanering av nytt klotter om det skulle uppstå. Problemet med klottersanering är dock att man måste veta vilket tillvägagångssätt samt vilka produkter som är bäst för den aktuella fasaden.

Använder man sig av fel metoder och produkter kan det sluta med att fasaden blir missfärgad och behöver en ommålning för att kunna bli återställd igen, därför är det alltid säkrast att anlita proffs som kan sköta saneringen. 

Ta bort klottret så fort som möjligt

Det är också viktigt att inte låta klotter sitta kvar längre än nödvändigt eftersom det har visat sig att nedklottrade ytor blir lite som en magnet för nytt klotter. Klotter kan dessutom ge intrycket av att underhållet på fastigheten är eftersatt vilket knappast lockar till sig nya hyresgäster eller bostadsköpare.

Effektiv klottersanering i Malmö

Ett företag som bland annat utför klottersanering i Malmö är Hustvättarna. De är experter inom området och har specialutbildade medarbetare med lång erfarenhet av just klottersanering. Hustvättarna vet dessutom vikten av att använda skonsamma och samtidigt effektiva metoder för att ta bort klotter utan att skada ytan det sitter på. Förutom klottersanering på fasader kan de även sanera ytor som till exempel fönster, elskåp, hissar, lyktstolpar med mera.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *