En lyckad rekonstruktion kan leda till att bolagets skulder blir nedskrivna

19 augusti 2021 Cecilia Olsson

En företagsrekonstruktion kan rädda ett företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska problem från att tvingas gå i konkurs. Finns det möjligheter för bolaget att överleva om det bara får lite tid att återhämta sig och förhandla fram bättre avtal gällande skulderna så kan en rekonstruktion vara svaret på problemet. Under en företagsrekonstruktion blir företagets skulder frysta och eventuella utbetalningar ska godkännas av rekonstruktören (eller vissa gånger tingsrätten som också är den instans som beviljar rekonstruktioner). 

Ett ackord är ofta centralt i rekonstruktionen

Målet med en företagsrekonstruktion kan ofta handla om ett ackord, det är en överenskommelse mellan bolaget som rekonstrueras och dess borgenärer (de som företaget har skulder till). Vid en ackordsuppgörelse kommer parterna överens om en nedskrivning av skulderna till en viss procent. Den vanligaste typen av ackord i en företagsrekonstruktion är ett så kallat offentligt ackord.

Ett offentligt ackord fastslås genom ett majoritetsbeslut bland de borgenärer som har rösträtt i frågan. Röstningen genomförs när bolaget under rekonstruktion ansökt om detta och sker vid ett sammanträde i tingsrätten. Hur mycket skulderna skrivs ner baseras på procentsatser som ska uppnås för att förslaget ska godkännas. 

Andra former av ackord

Ett frivilligt ackord (även kallat underhandsackord) är en uppgörelse där bolaget under rekonstruktion kommer överens med sina borgenärer om ackordet, utan att tingsrätten blandas in i beslutet. Då krävs (till skillnad från det offentliga ackordet) att alla borgenärer som blir berörda accepterar överenskommelsen. Ett moratorieackord är ett ackord som innebär att bolaget måste betala hela sin skuld men att man kan komma överens om ändrade betalningsvillkor, till exempel en avbetalningsplan eller framflyttat förfallodatum.

Ta hjälp av de som är duktiga på att förhandla

Behöver man hjälp med en företagsrekonstruktion så kan man vända sig till RekonstruktionsGruppen. De har lång erfarenhet som gör att de kan vara en trygg partner som säkrar bolagets överlevnad och framgång. Genom att ta hjälp av deras rekonstruktörer får man stöd från någon som arbetar engagerat och målmedvetet för att företaget ska kunna växa sig starkt igen.

Fler nyheter