Arborist som arbetar för att rädda träd i Lund

17 oktober 2021 Cecilia Olsson

editorial

Träd är väldigt nyttiga för miljön samtidigt som de är väldigt trevliga att titta på och vistas runt. Framförallt i städer kan det kännas extra viktigt med lite grönska i form av träd, buskar och gräsmattor. Men tät bebyggelse kan även innebära en stor utmaning för träden och minska chanserna för att de ska kunna växa och må bra. Det kan därför vara bra att ta hjälp från duktiga arborister med allt från bedömning av trädets hälsa till beskärning och andra åtgärder som kan få trädet att må bättre.

Arborister bryr sig om träd och vet hur man kan hjälpa dem

Det ligger ofta i arboristers intresse att göra det bästa för naturen och hjälpa träd att överleva i utmanande miljöer. I städer som till exempel Lund behöver träden ofta hjälp för att må bra på grund av yttre omständigheter.

Det kan handla om att i god tid identifiera problem och sätta in förebyggande åtgärder för att trädet ska kunna växa sig starkt igen. Dessa åtgärder kan till exempel innefatta beskärning, vård eller i värsta fall att man får fälla trädet så att det inte ställer till det för andra närliggande träd.

Trädexperter i Lund som kan hjälpa privatpersoner, företag och kommunala bolag

Hos Alias Arborist i Lund vet de hur man ska ta hand om träd samt hur man ska gå till väga för att de ska kunna växa sig starka och fina. Även om träd är väldigt anpassningsbara och kan växa sig starka även om miljön inte alltid är den bästa, så kan de som sagt behöva lite hjälp för att undvika sjukdomar och röta. Alias Arborist kan hjälpa träd att få de bästa förutsättningarna att klara sig under många år. I företaget arbetar kunniga specialister med lång erfarenhet av träd och trädgård. De jobbar i allt från parker och trädgårdar till stadsmiljöer.

Fler nyheter