Tips i en orolig tid

Tips i en orolig tid

I dessa tider så ställs många saker på sin spets. När hela världen lever i skuggan av den pågående virusepidemin så handlar mycket om vad som väntar imorgon. Det kommer förstås att komma ett “efter viruset” – men frågan är hur den världen kommer att se ut.
Vi har under en period bland annat sett hur världens ekonomi har backat på ett sätt som gör det omöjligt att förutspå konsekvenserna. 

Det bästa är som vanligt att alltid gå varsamt fram i sådana här tider. Att se till att börja längst ned på Maslows berömda behovstrappa och se till att man har täckning – såväl materiell som ekonomisk – för att säkra den omedelbara framtiden.
Fler och fler länder börjar också agera allt mer restriktivt mot den fria rörelsen. Sveriges förhållningssätt är fortsatt unikt bland de länder som har drabbats märkbart av viruset, och frågan är hur länge detta kommer att fortgå.

Se därför till att du har tillgång till grundläggande saker som mat och rent vatten. Har du egen brunn, kontakta http://empmiljoteknik.se/ för att se till att din filtrering fungerar som den ska. Det kan komma en tid då allt ställs på undantag, om så under en kortare period. Då är det skönt att redan ha sitt på det torra. Även när det kommer till vattenkvaliteten.

Vi är under en tuff period, och gissningsvis väntar fortfarande kulmen på detta virusutbrott. Vi kommer som sagt att ta oss igenom detta, men var beredd på att saker och ting kommer att vara väldigt annorlunda ett tag framöver. 
Väl på andra sidan kommer vi att komma ut lite klokare och visare av erfarenheten, även om många säkerligen kommer att ha fått genomleva en del personlig sorg till följd av viruset.

Med lite bondvett så kommer vi att komma långt, så se till att agera ansvarstagande och undvik onödiga kontakter.