I Malmö finns både frestelser och hjälp för missbruk

23 juni 2021 patrick pettersson

“Det börjar med en joint, går över i hasch och sedan är de inne i hela systemet”. Det klassiska, och förstås tokiga, citatet kommer från en äldre herre i SVT:s program “Debatt” där Sveriges narkotikapolitik skulle diskuteras.  

Det går att skratta åt citatet, men missbruk är dock ingen rolig historia. Många som fastnar i missbruk får hela sitt liv förstört av sitt beroende. Du förlorar din bostad och ditt jobb. Men värst av allt är att du förlorar många viktiga relationer i ditt liv. Gång på gång sviker du din familj för att du bara måste ha ett rus till.  

Det är såklart inte hela bilden. I många fall kan det vara ett omvänt scenario. Det är på grund av att du förlorat jobb, hem eller familj som du börjar knarka eller dricka. Det blir ett sätt att hantera vardagen på. Beroendet behöver inte vara den ursprungliga anledningen till att livet gick som det gick. 

 

 

Tvångsvård kan bli aktuellt

Däremot är förstås missbruket knappast till hjälp när du ska försöka komma på fötter igen, få jobb, bostad och lappa ihop relationerna igen med din familj. Det blir inte lättare om du lider av missbruk i Malmö till exempel, och har närheten till Danmark och resten av kontinenten precis runt hörnet. Knarket flödar från resterande del av Europa upp till Skåne. Men det måste inte drabba just dig mer än vad det redan har gjort. Det finns en väg ut ur missbruket.  

Det är dock inte alltid så enkelt. Det kallas beroende av en anledning. Det är inte bara att sluta. Faktum är att det till och med finns lagstiftning om tvångsvård för de som motsätter sig behandling för att sluta med narkotika. Det vittnar om att man ser väldigt allvarligt på missbruk i Sverige. Men det finns som sagt hjälp att få. Till exempel här: https://www.mynextmove.se/.

Fler nyheter