En låssmed öppnar inte bara dörren

27 juli 2021 william eriksson

Har du någon gång varit i behov utav en låssmed? Du kanske har drabbats av panik när din dörrnyckel var borta, den bara försvann någonstans och du kom inte in i din egen bostad. Det kan ha varit ett inbrott hemma hos dig och alla dina nycklar blev stulna. Då är du i behov utav en låssmed som tillhandahåller låsjour som hjälper dig att öppna dörren. 

Ett exempel är en duktig låssmed i Stockholm som kan göra mer än att bara öppna en dörr vid akuta behov och tillverka extranycklar. Några exempel är att erbjuda företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och statliga verk försäljning, projektering, installation och service av låspassersystem, postboxar och inbrottslarm. Ja, du hör att det är en hel del som låssmeden kan hjälpa dig med.

 

Skaffa extranyckel  

Ibland så kan det finnas behov utan flera nycklar, det kan vara en helt ny nyckel eller en extranyckel. Det kan gälla cylindernycklar, tillhållarnycklar, kassaskåpsnycklar med mera. Du kan få hjälp av en låssmed såvida originalnyckeln inte är skyddad i ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem, för då får bara den låssmed som har ett behörighetsavtal med systemägaren och låstillverkaren utföra kopiering av nyckeln. 

Det kanske är många i en familj som behöver en dörrnyckel och de befintliga räcker inte till. En äldre dam eller herre vill kanske lämna en extranyckel till någon som en trygghet ifall något skulle hända och de behöver komma in snabbt. 

 

 

Passerläsare

Elektroniska passerläsare kan användas för alla olika typer av dörrar och utrymmen. Över internet är det möjligt för förvaltaren att själv anpassa vilka nycklas som ska fungera till de  passerläsare som är utplacerade runt om i fastigheten. Det finns modeller både med och utan knappsats. Många fastigheter har passerläsare, vilket är ett prisvärt alternativ till andra produkter och installationer och det är enkelt att komma in för den som vill passera.

Fler nyheter