Stöd och hjälp

Stöd och hjälp

För en utomstående kan juridik och förfarandet i domstol vara en djungel av ord och händelser som man inte förstår. Är man dessutom målsägande eller anklagad i ett brottmål så är ofta förvirringen ännu värre, eftersom man varit med om, eller kommer vara med om, något som kanske kan påverka hela livet framöver. Och till och med kan innebära att man, som anklagad, hamnar i fängelse på lång tid. Det är där en advokat kommer in, för att stödja, hjälpa, tolka och på bästa sätt assistera vid alla kontakter med domstolen.

 

Vad en advokat gör

Antingen man själv söker upp en advokat eller får en tilldelad genom sitt försäkringsbolag eller rätten, så är advokaten den som ska vara klientens hjälp genom processen. Det kan i början vara att förklara vad som i lagens ögon hänt, hur det kan klassas, vad som kommer ske och hur resultatet kan bli. Brottmål i Göteborg kan genom ärendets gång ta olika svängningar och vägar, så det som advokaten presenterar för sin klient är bara det som är troligt och möjligt enligt vad lagen säger.

 

 

Utfall och förklaringar

Ett brottmål innebär att det som skett strider mot Svea Rikes Lag, och även om det finns ett offer för brottet så är det den anklagade som står emot vårt rikes lagar och rättsväsende. Utfallet kan bli en mängd olika. Det kan bli fråga om utvisning, fängelse, vård eller böter. Man kan mista sin rätt att ha företag, ha djurhållning eller sitt körkort. Under ärendets gång finns det många skeenden som kan behöva förklaras för klienten, och även när det kommit så långt som till dom så kan den vara många sidor lång och även den behöva gås igenom och förklaras. Är man inte nöjd med domen så finns även möjlighet till åtgärder som man kan få hjälp med, även det, av sin advokat.