Få hjälp med ett invaliditetsintyg

31 mars 2021 william eriksson

Om du har en funktionsnedsättning som är permanent så kan du få ett Invaliditetsintyg. Det är ett intyg som gör att du kan få hjälp och stöttning såväl ekonomiskt som när det gäller verktyg och utrustning i din vardag. Du kan exempelvis få en stol så att du kan sitta och duscha. Eller så kan du få en personlig assistent som ser till att du får den hjälp du behöver i vardagen.

Det är därför mycket viktigt för dig, och för samhället i stort, att du får ett intyg om du är berättigad till det. På det viset kan din familj och vänner avlastas och du kan även få en rehabilitering som gör att du kommer högre upp på din funktionsskala.

 

Kunnig inom området

För att få ett intyg gällande invaliditet så krävs det att du har fått en funktionsnedsättning som är permanent. Det finns en skala som går från vissa begränsningar i funktionen och ända upp till att funktionen är helt utslagen. Så är det exempelvis när det kommer till benen för någon som sitter i rullstol. Även en grav haltning, instabilitet, värk eller liknande kan innebära att du får en viss invaliditet bedömd.

Påskrift och klart

Det är inte vem som helst som får skriva ut intyget om invaliditet. Det krävs särskilt utnämnda specialister som kan bedöma hur patientens rörlighet fungerar. Du kan därför bli utsatt för en hel del test, där din rörelse ska bedömas. Det är då viktigt att du inte tar i för allt du har. Eller att du blir mer icke fungerande än vad du egentligen är.  

Ärlighet varar längst när det gäller den här typen av undersökningar. För med ärlighet vet du att du får det arbete som passar dig, eller att du får ett boende som kommer att fungera för dig länge framöver. Det underlättar din tillvaro.

Fler nyheter

29 september 2021

I Umeå pumpar man på