Sjukförsäkring ger extra ersättning vid sjukskrivning

22 januari 2021 Cecilia Olsson

editorial

Det är dessvärre inte ovanligt att anställda blir sjukskrivna under längre eller kortare tid någon gång då och då. De allra flesta är hemma från arbetet någon dag här och där på grund av en förkylning eller kanske blir hemma en vecka till följd av influensa, men ibland hänger sjukdomen i betydligt längre än så.

Man ska aldrig gå till arbetet när man inte känner sig helt frisk, men ibland kan det vara svårt att stanna hemma när det gått flera veckor, eftersom inkomsten kan påverkas väldigt negativt. Det är därför viktigt att undersöka vilka ersättningsmöjligheter som finns. 

Vem betalar när man är för sjuk för att arbeta?

Genom en fast anställning har man ofta trygghet genom kollektivavtal och dylikt, det gör att man i regel är säkrad inkomst så länge man kan visa upp ett läkarintyg som stärker sjukskrivningen när det gått mer än sju dagar. När man blir sjukskriven så är det oftast arbetsgivaren som betalar sjuklön de första fjorton dagarna (bortsett från exempelvis kommunanställda och anställda inom Svenska kyrkan där arbetsgivaren ofta betalar sjuklön i nittio dagar).

Sjukförsäkring

Efter att arbetsgivaren inte längre betalar sjuklön, oavsett hur många dagar det handlar om, så kan man ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Denna ersättning ligger ofta på 80 procent av lönen, men det finns möjligheter att dryga ut den något med hjälp av en sjukförsäkring.

Utöka ersättningen med sjukförsäkring

Med en sjukförsäkring är det möjligt att få ut ytterligare några procent i ersättning när man blivit sjukskriven och får sjukpenning från Försäkringskassan. Afa Försäkring erbjuder sjukförsäkring som många har genom kollektivavtal, men den kan även tecknas separat av arbetsgivaren för att ge de anställda extra trygghet vid en sjukskrivning.

På www.afaforsakring.se finns mer information om Afas olika försäkringar samt möjlighet att skicka in en anmälan om ersättning från Afa Försäkrings sjukförsäkring. 

Fler nyheter

29 september 2021

I Umeå pumpar man på